HEM

UPPDRAG MISSION

LMS ger ut tidskriften

Uppdrag Mission. Klicka på senaste numret så kommer du till www.uppdragmission.se

SÖK STIPENDIUM

KONTAKT

ANSÖKAN RESESTIPENDIUM

ANSÖKAN PROJEKTBIDRAG

Lunds Missionssällskap

Stiftskansliet

Box 32, 221 00 Lund

styrelsen@lundsmissionssallskap.se

 

ORDFÖRANDE

Samuel Rubenson

samuel.rubenson@teol.lu.se

Professor i kyrkohistoria, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet

 

VICE ORDFÖRANDE

Håkan E Wilhelmsson

hakan.e.wilhelmsson@svenskakyrkan.se

Domprost, Lunds stift

 

SEKRETERARE

Ulla Bengtsson

ullasbengtsson@gmail.com

SKATTMÄSTARE

Jan Fritzon

janfritzon@wesafe.se

 

LEDAMÖTER

Åsa Gustavsson

asa.gustavsson@svenskakyrkan.se

Diakon, Lunds Allhelgonaförsamling

 

Lennart Hamark

lennart.hamark@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde i Bjuv

 

Agneta Hansson

agneta.k.hansson@svenskakyrkan.se

Projektledare, Svenska kyrkan Malmö

 

SUPPLEANTER

Lars Micael Adrian

modgun@telia.com

Kanslichef, Svenska kyrkan Malmö

 

Gunilla Hallonsten

Gunilla.hallonsten@svenskakyrkan.se

Policychef, Svenska kyrkans

internationella arbete

 

Gunilla Kristiansson

peguk@spray.se

Barnmorska,

Universitetssjukhuset, Malmö

 

Malin Pihlgren Nylander

malin.pihlgren.nylander@svenskakyrkan.se

Svenska Kyrkan i Dubai

STYRELSEN

Lunds Missionssällskap

Stiftskansliet

Box 32, 221 00 Lund

styrelsen@lundsmissionssallskap.se