STIPENDIUM

Stipendieansökan för resor kan bara göras via vår hemsida. Du hittar ansökan i länken till höger. Fyll i formuläret enligt anvisningarna. Medel beviljas inte till resor som redan skett. För sent inkomna ansökningar behandlas inte. Ansökan skall vara på maximalt två sidor (+ eventuella bilagor) och innehålla uppgifter under samtliga rubriker. När du fyllt i alla uppgifter, skicka till stipendium@lundsmissionssallskap.se

 

Namnge dokumentet med ditt namn och dagens datum, exempelvis Hans_Svensson_20141014.pdf

 

Eventuella bilagor skickas till epostadress ovan, skriv ditt namn i ämnesraden.

 

Ansökan

Ansökningar behandlas fyra gånger om året och skall ha inkommit senast 1: 15/2, 2: 15/5, 3: 15/8, 4: 15/11 för att kunna behandlas vid nästkommande sammanträde. Efter avslutad resa eller projekt skall erfarenheterna dokumenteras i text och bild. Efter överenskommelse kan dessa komma att publiceras i tidskriften Uppdrag Mission och/eller på LMS hemsida.

 

Dokumentation/rapport

När resan eller projektet har avslutats ska stipendiaten/stipendiaterna kunna dokumentera sina erfarenheter i text och bild, rapporter som kan komma att publiceras i Uppdrag Mission och/eller på hemsidan. Skicka per epost in text och bilder till rapport@lundsmissionssallskap.se

RESESTIPENDIER

Lunds Missionssällskap delar ut resestipendier till i första hand ungdomar under utbildning för tjänst i kyrkan och missionen och grupper vars resa är en del av ett ömsesidigt utbytesprogram mellan kyrkor och ekumeniska organisationer. Resan ska vara väl förberedd och ingå i en långsiktig informations- eller utbildningsverksamhet och ansökan ska innehålla en realistisk budget för genomförandet. För enskilds resa gäller normalt en studie- eller volontärsinsats under minst tre månader.

 

PROJEKTBIDRAG

Lunds Missionssällskap ger projektbidrag till angelägna projekt som berör interreligiösa frågor med särskilt hänsyn till utbildning. LMS ger även i begränsad utsträckning tryckningsbidrag och bidrag till konferensdeltagande, samt stöder på olika sätt utbildning och forskning inom ämnet missionsvetenskap vid teologiska fakulteten i Lund.

ANSÖKAN RESESTIPENDIUM

ANSÖKAN PROJEKTBIDRAG

UPPDRAG MISSION

LMS ger ut tidskriften

Uppdrag Mission. Klicka på senaste numret så kommer du till www.uppdragmission.se

HEM

SÖK STIPENDIUM

KONTAKT

ANSÖKAN RESESTIPENDIUM

ANSÖKAN PROJEKTBIDRAG

Lunds Missionssällskap

Stiftskansliet

Box 32, 221 00 Lund

styrelsen@lundsmissionssallskap.se