HEM

UPPDRAG MISSION

LMS ger ut tidskriften

Uppdrag Mission. Klicka på senaste numret så kommer du till www.uppdragmission.se

SÖK STIPENDIUM

KONTAKT

Lunds Missionssällskap

Stiftskansliet

Box 32, 221 00 Lund

[email protected]

 

ANSÖKAN RESESTIPENDIUM

ANSÖKAN PROJEKTBIDRAG

ANSÖKAN RESESTIPENDIUM

ANSÖKAN PROJEKTBIDRAG

Stipendieansökan för resor kan bara göras via vår hemsida. Du hittar ansökan i länken till höger. Fyll i formuläret enligt anvisningarna. Medel beviljas inte till resor som redan skett. För sent inkomna ansökningar behandlas inte. Ansökan skall vara på maximalt två sidor (+ eventuella bilagor) och innehålla uppgifter under samtliga rubriker. När du fyllt i alla uppgifter, skicka till [email protected]

 

Namnge dokumentet med ditt namn och dagens datum, exempelvis Hans_Svensson_20141014.pdf

 

Eventuella bilagor skickas till epostadress ovan, skriv ditt namn i ämnesraden.

 

Ansökan

Ansökningar behandlas fyra gånger om året och skall ha inkommit senast 1: 15/2, 2: 15/5, 3: 15/8, 4: 15/11 för att kunna behandlas vid nästkommande sammanträde. Efter avslutad resa eller projekt skall erfarenheterna dokumenteras i text och bild. Efter överenskommelse kan dessa komma att publiceras i tidskriften Uppdrag Mission och/eller på LMS hemsida.

 

Dokumentation/rapport

När resan eller projektet har avslutats ska stipendiaten/stipendiaterna kunna dokumentera sina erfarenheter i text och bild, rapporter som kan komma att publiceras i Uppdrag Mission och/eller på hemsidan. Skicka per epost in text och bilder till [email protected]

RESESTIPENDIER

Lunds Missionssällskap delar ut resestipendier till i första hand ungdomar under utbildning för tjänst i kyrkan och missionen och grupper vars resa är en del av ett ömsesidigt utbytesprogram mellan kyrkor och ekumeniska organisationer. Resan ska vara väl förberedd och ingå i en långsiktig informations- eller utbildningsverksamhet och ansökan ska innehålla en realistisk budget för genomförandet. För enskilds resa gäller normalt en studie- eller volontärsinsats under minst tre månader.

 

PROJEKTBIDRAG

Lunds Missionssällskap ger projektbidrag till angelägna projekt som berör interreligiösa frågor med särskilt hänsyn till utbildning. LMS ger även i begränsad utsträckning tryckningsbidrag och bidrag till konferensdeltagande, samt stöder på olika sätt utbildning och forskning inom ämnet missionsvetenskap vid teologiska fakulteten i Lund.

STIPENDIUM