HEM

UPPDRAG MISSION

LMS ger ut tidskriften

Uppdrag Mission. Klicka på senaste numret så kommer du till www.uppdragmission.se

SÖK STIPENDIUM

KONTAKT

ANSÖKAN RESESTIPENDIUM

ANSÖKAN PROJEKTBIDRAG

Lunds Missionssällskap (LMS) grundades 1845 och är Sveriges äldsta missionssällskap. LMS är ett fristående sällskap med nära band till Svenska Kyrkan och biskopen i Lund är sällskapets hedersordförande. Starka band finns även till den teologiska fakulteten vid Lunds universitet och särskilt till ämnena missionsvetenskap och religionsteologi.

 

Lunds Missionssällskap förvaltar avkastningen på de gåvor som testamenterats till sällskapet och delas ut i form av rese- och projektbidrag ut. LMS satsar särskilt på ungdomars möjligheter att förbereda sig för tjänst i den världsvida kyrkan samt på olika former av möten och dialog för ökad förståelse och fördjupad tro, och vill gärna uppmuntra till en mångfald av uttrycksformer med projekt som innehåller musik, konst och film.

 

LMS har dessutom fyra noder – Hongkong, Jerusalem, Kapstaden och Malmö. På varje plats stöds insatser för att överbrygga klyftor mellan människor och främja arbete för en helad gemenskap öppen för alla.

 

Lunds Missionssällskap har en tydlig ekumenisk profil och satsar särskilt på interreligiösa mötesplatser. En viktig del är opinionsbildning genom sällskapets tidskrift Uppdrag Mission.

 

VILL DU BLI MEDLEM?

Som medlem i Lunds Missionssällskap, LMS, får du tidskriften Uppdrag Mission (5 nummer/år) som bland annat speglar sällskapets arbete. Du får också kallelser till givande årsmöten där du är med och väljer ordförande och styrelse. På det viset kan du påverka inriktningen på styrelsens arbete och vilka projekt som ska få stöd. Medlemsavgiften är 50 kronor/år alternativt en engångssumma på 500 kronor för livslångt medlemskap. Skicka ett mail till [email protected] om du vill bli medlem och ange namn och fullständig adress. Betala in medlemsavgiften på Lunds Missionssällskaps bankgirokonto 5754-3977.

LUNDS MISSIONSSÄLLSKAP

Lunds Missionssällskap

Stiftskansliet

Box 32, 221 00 Lund

[email protected]